415 са свободните места за Второ класиране

18.06.2021

« Към всички новини

415 са свободните места за Второ класиране на Електронния прием в първи клас, обявени от общинските училища във Варна за предстоящата 2021-2022 учебна година: 76 в район „Аспарухово“, 45 в район „Владислав Варненчик“, 70 в район „Младост“, 72 в район „Одесос“, 141 в район „Приморски“ и общо 11 свободни места за две от селата в община Варна (с. Каменар – 7 места, с.Константиново – 4 места).

         Подробна информация за брой обявени свободни места за всяко училище е публикувана на сайта за електронен прием https://school.is-vn.bg  

         Две от училищата в най-натоварения район „Приморски“ обявяват на второ класиране допълнителено цяла паралелка прием – Трето основно училище „Ангел Кънчев“ и Основно училище „Васил Друмев“. Една паралелка обявява и Основно училище „Константин Арабаджиев“ във втория по брой некласирани по първо желание деца район „Одесос“.

         По График електронната система за прием е активна за подаване на ново заявление или за редактиране на заявление на некласирано дете от 10:00 часа на 19 юни 2021 година до 23:59 часа на 22 юни 2021 година.