Информация за приема в първи клас

10.06.2021

« Към всички новини

На първо класиране за първи клас за предстоящата учебна 2021-2022 година са подадени 2898 заявления за прием за обявените 2949 свободни места в общинските училища.

От подадените заявления са класирани  2748 деца   – 62 са двойките близнаци.

91% от кандидатите са приети по първото им желание, 6% - по второто желано училище и едва 3% са по трето и следващо желание. 212 деца на са класирани в никое училище. Причината да не бъдат класирани в никое училище е, че посочените желани училища са с най-голям брой кандидати и голяма част от кандидатите са с адресна регистрация извън района.

65% от класираните деца са в първа група, 9% са във втора група, 8% са в трета група, а 18% от класираните деца са в четвърта група в училището, в което са класирани.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ е предприела действия съгласно наредбата за дейностите в училищното образование за увеличаване броя на местата в училищата, в които извън класирането са останали деца от района с по-малка уседналост на адреса. След направения анализ на данните от първо класиране за второ класиране ще бъдат обявени места за нова паралелка в две училища от район "Приморски" - ОУ"А.Кънчев" и ОУ"В.Друмев".

 

От утре (11 юни) започва да тече срокът за записване в училище на класираните деца. Децата, чийто прием не бъде потвърден със записване на място в училище, губят мястото си в училището, където са класирани. Свободните места, които варненските общински училища ще заявят за второ класиране за прием в първи клас, ще бъдат обявени по график на 18 юни до края на работния ден (17:00 часа). За тях родителите ще могат да редактират заявлението за децата, некласирани в нито едно училище, както и да подадат отново заявление, ако не са записали детето си в училището, в което е класирано към момента. Това се случва по График от 19 юни 2021 година.

 

До 11 юни е срокът за записване на деца в подготвителните групи в училищата.  След първо класиране от обявените в училищата 503 места за деца в подготвителна група 233 са свободни, което показва, че общинската системата е в състояние да обхване децата в задължителна училищна възраст - пет и шест години.