История на адреса

07.03.2021

« Към всички новини

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Ако сте променили адреса на детето с адрес, който е в същия район на обхват на дадено училище, е необходимо да вземе от районното кметство „История на адреса“ и да се явите в стая 1111, ет. 11, в сградата на Община Варна, в периодите, посочени в Графика на дейностите, за да подадете заявление. Регистрацията в системата ще се извършва от служител на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна.