СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

30.06.2020

« Към всички новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ЗА ТРETО КЛАСИРАНЕ

УЧИЛИЩЕ

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА

 

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „АСПАРУХОВО“

 

Общо 22

Основно училище „Капитан Петко Войвода”

11

Основно училище „Христо Ботев“

3

Средно училище „Любен Каравелов”

8

 

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

 

Общо 13

Основно училище „Стоян Михайловски“

12

Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“

1

 

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „МЛАДОСТ“

 

 

Общо 38

Основно училище „Добри Чинтулов“

1

Основно училище „Иван Вазов”

8

Основно училище „Отец Паисий“

8

Основно училище „Свети Иван Рилски”

3

Средно училище „Неофит Бозвели“

18

 

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ОДЕСОС“

 

26

Основно училище „Васил Априлов“

4

Средно училище „Елин Пелин”

22

 

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ПРИМОРСКИ“

 

Общо 33

Трето основно училище „Ангел Кънчев“

4

Основно училище „Васил Друмев“

15

Основно училище „Георги Сава Раковски“

1

Основно училище „Панайот Волов“

12

Основно училище „Стефан Караджа“

1

 

В СЕЛО КАМЕНАР

 

5

Основно училище „Добри Войников”

 

В СЕЛО ТОПОЛИ

 

5

Основно училище „Христо Смирненски“