Приключва записването след първо класиране

07.06.2019

« Към всички новини

Записването на приетите първокласници става на място в съответното училище до 17:00 ч. на 7-ми юни. 

Необходимите документи са копие от удостоверението за раждане и оригинал от удостоверение за завършено задължително предучилищно образование. За децата с предимства са необходими документи, доказващи предимствата.  

Незаписаните в срок деца отпадат от класирането, губят входящия си номер и могат да участват във второ класиране с ново заявление.

Некласираните деца имат възможност да участват на второ класиране с вече регистрираното заявление, като променят желанията за прием, съобразно свободните места, които ще бъдат обявени на сайта на 10-ти юни. Системата ще бъде отворена за нови регистрации и редакции на заявления от 10ч. на 11-ти юни, до 23:59ч. на 12-ти юни. Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени на 13-ти юни до 17ч.