На вниманието на родителите!

02.01.2019

« Към всички новини

 

            Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, която регламентира приема в първи клас, е изменена и допълнена, считано от 05.10.2018г. 

Във връзка с промените в чл. 43/44 на Наредбата относно критериите за прием в първи клас предстои актуализиране на Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.