Прием в първи клас - община ВАРНА

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕ

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „АСПАРУХОВО“

Начално училище „Васил Левски“

88

Основно училище „Капитан Петко войвода”

42

Основно училище „Христо Ботев“

66

Средно училище „Любен Каравелов”

44

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

Първо основно училище „Свети княз Борис I

66

Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“

120

Основно училище „Стоян Михайловски“

88

Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“

88

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „МЛАДОСТ“

 

Основно училище „Антон Страшимиров”

88

Основно училище „Добри Чинтулов“

144

Основно училище „Иван Вазов”

44

Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров”

132

Основно училище „Отец Паисий“

25

Основно училище „Свети Иван Рилски”

25

Средно училище „Гео Милев"

120

Средно училище „Неофит Бозвели“

72

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ОДЕСОС“

 

Основно училище „Васил Априлов“

48

Основно училище „Йордан Йовков”

72

Основно училище „Константин Арабаджиев”

44

Основно училище „Петко Рачев Славейков”

127

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“

110

Основно училище „Цар Симеон І”

96

Средно училище с езиково обучение „Александър Сергеевич Пушкин“

82

Средно училище „Димчо Дебелянов“

88

Средно училище „Елин Пелин”

46

Средно училище „Свети Климент Охридски“

110

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ПРИМОРСКИ“

 

Трето Основно училище „Ангел Кънчев“

168

Основно училище „Васил Друмев“

66

Основно училище „Георги Сава Раковски“

120

Основно училище „Захари Стоянов“

120

Основно училище „Панайот Волов“

72

Основно училище „Стефан Караджа“

72

Основно училище „Черноризец Храбър”

96

Седмо средно училище „Найден Геров“

96

В СЕЛО КАМЕНАР

 

Основно училище „Добри Войников”

22

В СЕЛО КОНСТАНТИНОВО

 

Основно училище „Свети Климент Охридски“

12

В СЕЛО ТОПОЛИ

 

Основно училище „Христо Смирненски“

30