Прием в първи клас - община ВАРНА

ПРИКЛЮЧИ ЕЛЕКТРОННИЯТ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

По График (https://school.is-vn.bg/documents/grafik.pdf) от 25 юни 2019 година записването на деца в първи клас за учебната 2019-2020 година става на място в училищата, в които има свободни места.

Към 24 юни 2019 година в 15 общински училища са обявени общо 270 свободни места за прием на ученици в първи клас:

 

УЧИЛИЩЕ

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ"

 

1

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“

 

1

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" – с. Тополи

 

5

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ"

 

7

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ" – с. Каменар

 

7

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ"

 

11

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ"

 

13

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН"

 

13

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ"

 

13

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ"

 

16

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА"

 

26

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

 

32

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ"

 

33

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

 

45

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ"

 

47