Прием в първи клас - община ВАРНА

ПРИКЛЮЧИ ЕЛЕКТРОННИЯТ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА
ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Съгласно Графика на дейностите по приема в първи клас от 13 юли 2020 година
записването на деца в първи клас за учебната 2020-2021 година
става на място в училищата, в които има свободни места.

Към 10 юли 2020 година в 16 общински училища са обявени общо
144 свободни места за прием на ученици в първи клас:

УЧИЛИЩЕ

СВОБОДНИ МЕСТА

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „АСПАРУХОВО“

Общо 34

Начално училище „Васил Левски“

13

Основно училище „Капитан Петко войвода”

11

Основно училище „Христо Ботев“

2

Средно училище „Любен Каравелов”

8

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

11

Основно училище „Стоян Михайловски“

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „МЛАДОСТ“

Общо 30

Основно училище „Иван Вазов”

8

Основно училище „Отец Паисий“

6

Основно училище „Свети Иван Рилски”

3

Средно училище „Неофит Бозвели“

13

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ОДЕСОС“

Общо 23

Основно училище „Васил Априлов“

1

Средно училище „Елин Пелин”

22

В АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН „ПРИМОРСКИ“

Общо 26

Основно училище „Васил Друмев“

16

Основно училище „Панайот Волов“

10

В СЕЛО КАМЕНАР

 

5

Основно училище „Добри Войников”

В СЕЛО КОНСТАНТИНОВО

 

10

Основно училище „Свети Климент Охридски“

В СЕЛО ТОПОЛИ

 

5

Основно училище „Христо Смирненски“

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ